Sachmat.eu

Poradenstvo

Marketingovým poradenstvom Vám:

 

- zvyšujeme kvalifikáciu v oblasti marketingu, v znalosti psychologických, sociálnych, ekonomických a právnych aspektov marketingovej komunikácie,

 

- navrhujeme progresívnu marketingovú koncepciu,

 

- odporúčame využívanie konkrétnych, efektívnych a kreatívnych nástrojov marketngovej komunikácie.