Sachmat.eu

Prieskum

Prieskum trhu a verejnej mienky, vzhľadom na svoju interakciu  - vzájomná výmena informácii medzi respondentom a regrutantom - objektívne reflektuje aktuálnu situáciu na trhu, resp. v spoločnosti, čím tvorí nevyhnutnú súčasť perspektívnej marketingovej komunikácie.

 

Prieskum najčastešie zameriavame na:

- analýzu spotrebiteľského trhu,

- skúmanie konkurenčného prostredia,

- hodnotenie činností klienta a

realizujeme  telefonicky operátormi call centra, alebo regrutantmi priamo v teréne.