© 2007-2021 šach mat, s.r.o.

šach mat je obchodná spoločnosť, ktorá počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia na trhu, poskytuje svojim klientom služby z portfólia konzultačných, obchodných a sprostredkovateľských činností.

Efektívnu, kreatívnu a perspektívnu spoluprácu s našimi obchodnými partnermi dosahujeme vzájomnou dôverou, odbornou komunikáciou a individuálnym prístupom.

šach mat, s.r.o.
Mierová 116, SK-821 05 Bratislava
+421 907 79 69 79
mkostelnicak@sachmat.eu
http://www.sachmat.eu

IČO: 43877273
DIČ: 2022503142
Registrácia: OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49512/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK3711110000001458965001 SWIFT: UNCRSKBX

Všeobecné obchodné podmienky